Privacyverklaring
Wifiheemstede.nl is het adres voor onder andere het verbeteren van uw wifi. Om onze producten te leveren en te optimaliseren verzamelen we gegevens van onze klanten. In dit privacy statement vertellen we u precies hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze cloudcontroller en website van Wifiheemstede.nl.

Hoe verzamelt Wifiheemstede.nl persoonsgegevens?
Wifiheemstede.nl verzamelt persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt om te facturen en om het gebruik van de dienst(en) mogelijk te maken. We verzamelen ook gegevens wanneer u een vraag stelt via email, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verzamelt Wifiheemstede.nl?
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Wifiheemstede.nl verwerkt, namelijk:

  • Bedrijfsnaam
  • Aanhef
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Tevens zullen gesprekken via email, rechtstreeks of via de website, bewaart worden. De inhoud van de gesprekken worden gebruikt om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Wifiheemstede.nl verzamelt ook gegevens over het apparatuur dat ingezet wordt om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals gebruikersnamen/wachtwoorden en configuratie instellingen.

Waarom verzamelt Wifiheemstede.nl persoonsgegevens?
Wifiheemstede.nl verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens op om te leveren, account aan te maken, te facturen, ondersteuning op afstand en in het kader van die dienstverlening met u te communiceren. Bij een bestelling maken we een unieke offerte- en factuurnummer aan die gekoppeld wordt aan uw account.

Uw persoonsgegevens en derde partijen
Wifiheemstede.nl verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wifiheemstede.nl.

Hoe beveiligt Wifiheemstede.nl uw gegevens?
Wifiheemstede.nl schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening, bijvoorbeeld cloudcontroller, derden in. Bij het uitvoeren van de betreffende diensten worden uw gegevens verwerkt en doen zij dit als verwerker voor Wifiheemstede.nl. De betreffende dienstverleners ontvangt van Wifiheemstede.nl alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.

Vragen
Als u vragen of opmerking heeft over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag.

Wifiheemstede.nl
Cruquiusweg 1
2102 LS Heemstede

Wijziging van privacy statement
Wifiheemstede.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Mei 2018

WhatsApp WhatsApp ons